JEvents wordt gebruikt om evenementen aan een Joomla-site toe te voegen.
Als administrator kan er heel veel worden ingesteld.
Voor een beheerder van de evenementen die in de backend van de site mag inloggen, kan het zo worden afgeschermd dat alleen de onderstaande vier knoppen te zien blijven.
Van deze vier zijn alleen de tweede en de derde voor het algemene beheer van de evenementen van belang.

JEvents-startschermDe knoppen op een rijtje:
 • Beheer Kalenders:
  Deze functie is uitgezet voor evenementbeheerders. Hier kunnen de kalenders beheerd worden. Maar als een kalender eenmaal is opgezet, hoeft deze niet meer gewijzigd te worden.
 • Beheer Evenementen:
  Deze functie is uiteraard wel voor evenementbeheerders beschikbaar.
 • Beheer Categoriën:
  Deze functie is wel voor evenementbeheerders beschikbaar. Echter, als de categoriën eenmaal zijn ingesteld hoeft hier verder niet veel meer te worden gewijzigd.
 • Standaard lay-out waarden:
  Deze functie is uitgezet voor evenementbeheerders. Deze taak wordt door de websitebeheerder uitgevoerd.

 

Beheer Evenementen

Er verschijnt een hoofdscherm met een overzicht van alle actuele evenementen. Links is de categoriekleur en de titel te zien.
Rechts wordt de info met betrekking tot de maker, start- en einddatum getoond.
JEvents-nieuw-bewerkenNieuw evenement aanmaken:
Klik rechtsboven op de knop "Nieuw".
Het scherm dat hiernaast staat verschijnt.

Via de tab "Gemeenschappelijk" kan de informatie van dit evenement worden ingevuld, zoals:

 • Onderwerp: De titel van het evenement.
 • Maker: Hier staat automatisch uw eigen account.
 • Categoriën: Selecteer de categorie die past bij dit evenement.
 • Toegangsniveau: Over het algemeen is voor openbare websites het niveau "Publiek" voldoende.
 • Activiteiten: In het blok kan met de teksteditor een informatieve tekst over het evenement worden ingevoerd.
 • Locatie: Kan worden ingevuld als een specifieke locatie moet worden gemeld.
 • Contact: Vul hier een contactpersoon of instantie in, die onder het evenement wordt getoond.
 • Extra informatie: Vul hier extrainformatie, zoals bijvoorbeeld een toegangsbedrag in.

 


JEvents-nieuw-bewerken-kalenderVia de tab "Kalender" kan de start, het eind en de tijdsduur van het evenement worden ingevuld.

 • Als een evenement geen vaste begin- en eindtijd heeft, kan dit worden aangegeven door het eerste vinkje te activeren.Het tweede vinkje bij de optie "12 uur" hoeft niet te worden gebruikt. Daarmee wordt een evenement op een 12-uurs- in plaats van 24-uursnotatie gezet.
 • Bij Begindatum kan met de kalenderknop een datum worden ingesteld. De begintijd moet worden ingevuld met een dubbele punt ertussen.
 • Voor de Einddatum kan dezelfde methode worden toegepast. Maar als er geen eidtijd bekend is kan dit worden aangegeven door het vinkje aan het eind van de regel te activeren.
 • Herhaaltype: Bepaal of een evenement eenmalig moet worden getoond of dat het een herhalend evenement is.

 

Evenement wijzigen:
Hetzelfde scherm verschijnt als hierboven is beschreven. Dezelfde velden kunnen worden gebruikt.