Wat is een verborgen menu?

Een verborgen menu is een menu dat je in Joomla! aanmaakt en dat niet op een module-positie wordt gepubliceerd.

Wat heb ik aan een verborgen menu?

Het komt vaak voor dat er een artikel is aangemaakt dat in een ander artikel middels een link moet worden opgeroepen.
Joomla! kan niet direct naar dat artikel linken, zonder dat dit invloed heeft op de werking van modules er omheen.
Het linken naar een artikel kan wel als het is gekoppeld aan een menu-item.
Maar het is niet gewenst dat het artikel waarnaar gelinkt wordt ook op de site aan een zichtbaar menu-item is gekoppeld.
Dan is de oplossing om te werken met een verborgen menu.
Dat kan op twee manieren. De 'oude"  Joomla-manier en de nieuwe die sinds Joomla 3.7 is geïntroduceerd.
Net als bij een zichtbaar menu wordt daarbinnen een menu-item aangemaakt. En dat menu-item kan worden gekoppeld aan het artikel.
Vervolgens kan binnen het zichtbare artikel een link geplaatst worden die verwijst naar het menu-item in het verborgen menu, zodat het te linken artikel toch wordt getoond.
En ook belangrijk is het dat via modulebeheer kan worden aangegeven welke modules zichtbaaar mogen zijn als het verborgen menu-item wordt getoond,.

Hoe maak ik een verborgen menu?

"Oude" methode (die werd gebruikt voor het uitkomen van Joomla 3.7)
Log in op de back-end van de Joomla!-site.
Ga naar Menu's.
Klik op Menubeheer en voeg vervolgens een nieuw menu toe. Geef dat de naam "Verborgen menu"
Het nieuwe menu is nu zichtbaar onder Menu's.
Let op: Het is niet nodig om via modulebeheer die verborgen menu zichtbaar te maken op een modulepositie.

Menu-item aanmaken in het verborgen menu

Als laatste moet er natuurlijk een menu-item in het verborgen menu worden aangemaakt.
Ga daarvoor in de back-end naar Menu's en open het Verborgen menu.
Maak een nieuw menu-item aan. Geef dat de titel die past bij het artikel dat moet worden gekoppeld.
Klik op Selecteren naast Menu-itemtype en kies voor Artikelen en dan Individueel artikel.
Klik daarna op Selecteren achter Selecteer een artikel en kies uit de artikelen het gewenste artikel.
Nu is het verborgen menu-item klaar en kan met de artikel-editor (bijvoorbeeld JCE) gelinkt worden naar het menu-item in het verborgen menu.

"Nieuwe" methode (beschikbaar sinds Joomla 3.7)
Ga in de back-end naar Menu's.
Maak een nieuw menu-item aan (dat menu-item mag onderdeel zijn van een willekeurig al bestaand menu). Geef het de titel die past bij het artikel dat moet worden gekoppeld.
Klik op Selecteren naast Menu-itemtype en kies voor Artikelen en dan Individueel artikel.
Klik daarna op Selecteren achter Selecteer een artikel en kies uit de artikelen het gewenste artikel.
Ga naar het tabblad 'Linktype' en zet het veld 'Toon in menu' op Nee.
Nu is het menu-item klaar en kan met de artikel-editor (bijvoorbeeld JCE) gelinkt worden naar het menu-item dat als een verborgen menu-item is aangemaakt.

Ook handig om VirtueMart te activeren

Het component VirtueMart moet worden gekoppeld aan een menu-item om de artikelen te unnen tonen.
Het is niet altijd gewenst dat er een zichtbaar menu-item op de site wordt geplaatst dat alleen naar Virtuiemart verwijst.
Het aanmaken van een menu-item in het verborgen menu dat verwijst naar VirtueMart is dan al voldoende.