Wanneer een website moet worden geupdate van Joomla! 2.5.x naar 3.x, dan kan het gebeuren dat tijdens dit proces er ineens een witte browserpagina verschijnt.
Daarom is het belangrijk dat er altijd heel belangrijk dat er eerst een goede volledige back-up van de site wordt gemaakt.
Een ideale extensie hiervoor is Akeeba backup. Die maakt in één keer een back-up van de mappen en bestanden en tevens ook de database.
Direct na het maken van de back-up moeten eerst alle extensies die zijn geïnstalleerd worden geupdate naar de meest recente versie voor Joomla! 2.5
Dat zijn dus alle componenten, modules en plugins.
Controleer of er voor alle gebruikte extensies ook een versie voor Joomla! 3.x beschikbaar is op de site van de ontwikkelaar.
Pas als alles up-to-date is, kan er worden gestart met de eerste update-poging naar Joomla! 3.x

Wat zijn mogelijke oorzaken van een wit scherm tijdens het updaten?

Joomla!

De plugin "Systeem - Onthoud mij" kan de oorzaak zijn. Het komt namelijk voor dat bij sommige updates hier iets wordt vastgehouden wat de uiteindelijke Joomla! 3.x-site niet snapt.
Het is daarom verstandig om voor de update in de 2.5-site deze plugin te deactiveren.
Als de update naar 3.x goed is gegaan en alles nog normaal zichtbaar is, kan deze plugin in de 3.x-site weer worden geactiveerd.

Extensies

De extensies van NoNumber
NoNumber heeft zijn extensies geschreven voor één van beide versies. De extensies voor Joomla! 2.5.x zijn dus niet dezelfde als die van Joomla! 3.x
Daarom raadt NoNumber aan om van te voren in de 2.5-site alle NoNumber-extensies minimaal te deactiveren. Voorkeur gaat zelfs uit naar verwijderen.
Download daarna van de site van NoNumber de nieuwste versie van alle gebruikte extensies. (Het framework wordt standaard meegeleverd en hoeft niet apart te worden gedownload).
Na de update naar Joomla! 3.x moeten de extensies weer worden geïnstalleerd, Indien de extensies eerst zijn gedeactiveerd, mogen die pas weer worden geactiveerd als de zojuist gedownloade extensies eerst zijn geïnstalleerd op de Joomla! 3.x-site.

De extensies van Phoca
Op het moment van schrijven (mei 2014) heeft Jan Pavelka van Phoca nog geen instructies op zijn site staan hoe een website die van 2.5 naar 3.x gaat, ook de Phoca-extensies netjes meekrijgt. Na enig vallen en opstaan heb ik nu wel een beeld van het proces.
Op drie sites heb ik dit inmiddels met goed resultaat toegepast.

Phoca Gallery
.Deactiveer via Pluginbeheer eerst alle gebruikte Phoca-plugins.
Start daarna de update van Joomla! 2.5.x naar 3.x
Download de Joomla! 3.x-versie van de gebruikte Phoca-extensies en installeer deze op de Joomla! 3.x-site. Let op: activeer de plugins pas als ze allemaal zijn geïnstalleerd.
Na de update blijkt het dat er enkele tabellen ontbreken in de database. Op de site van Phoca staat een script dat deze tabellen kan aanmaken.
Het script is te vinden via deze link. Voer de stappen uit die op die pagina staan om de tabellen toe te voegen.

Phoca Downloads
Voor Phoca Downloads kan ook het script van bovengenoemde Phoca-pagina worden gebruikt. Let op: Nu is alleen het deel over de tabel Styles nodig. Verwijder alle andere opdrachten uit het script.
Daarna blijkt dat er nog twee kolommen ontbreken. Die zijn toe te voegen middels dit SQL-script:
ALTER TABLE `#__phocadownload` ADD COLUMN `token` char(64) default NULL;
ALTER TABLE `#__phocadownload` ADD COLUMN `tokenhits` int(11) NOT NULL default 0;
Info daarover stond in dit topic: http://www.phoca.cz/forum/viewtopic.php?f=31&t=24434